Körkonventet

Körkonventet är ett samarbetsorgan mellan Uppsalas nationskörer. Konventet är ett av de största med sina ca 30 representanter från nationernas körer och andra. Varje vår arrangerar vi Nationskörfestivalen i universitetsaulan där alla konventets körer genomför en stor gemensam konsert. Inför Nationskörfestivalen delas konventet in i arbetsgrupper som tillsammans genomför konserten samt en fantastisk sittning efteråt med över 400 sittande.
 
Körkonventet kan även stoltsera med en storslagen bal för alla nationskorister på hösten samt fina samarbeten med bland annat Musikhjälpen och Uppsala universitet.
 
Körkonventet arrangerar även mindre events som exempelvis en workshop i damkörsserenad för att minska den stora mansdominansen inom genren. Men en av konventets viktigaste uppgifter är förstås att sprida information mellan alla körer. 
 
"Körkonventet - mer än bara nationskörfestivalen."
 
Kontaktadress: kok(a)kuratorskonventet.se
Annons:
varannan vatten
Uppsala kommun
Natuionsguiden

Login